Kosten en vergoeding psychotherapie

In het zorgprestatiemodel vervalt het onderscheid tussen Basis- en Specialistische GGZ. Onderzoeks- en behandelsessies worden voortaan als ‘zorgprestaties’ in rekening gebracht. Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk of reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’ die u kunt terugvinden op de rekening. Bijvoorbeeld een intercollegiaal overleg door een zorgverlener met een eigen praktijk.

De tijd die in de agenda wordt gepland is bepalend voor het tarief dat in rekening gebracht wordt. Dus ook als het consult in werkelijkheid langer of korter duurt. Dit principe wordt ook wel aangeduid met ‘planning=realisatie’. Meer informatie over het ZPM vindt u in deze folder. De tarieven voor psychotherapie binnen het zorgprestatiemodel vindt u hier.

Een verwijsbrief van uw huisarts, waarop staat om welk soort zorg het gaat, is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. De facturen worden in de meeste gevallen, afhankelijk van of er een contract met uw ziektekostenverzekeraar is, direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Let op: voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt wel het wettelijk verplichte eigen risico.

Op dit moment heeft de praktijk contracten met Achmea (FBTO, de Friesland, Zilveren Kruis Ziezo en ProLife en Interpolis), CZ (Ohra, Nationale Nederlanden, Cz direct, Just), Menzis (Anderzorg, Menzis Hema, Vinkvink), VGZ (IZZ, IZA, Unive Zekur, UMC zorgverzekering, VGZ bewust), ENO (Salland, Hollandzorg, Zorgdirect), ONVZ (ONVZ zorgverzekeraar, PNO-zorg, VvAA), Zorg en Zekerheid.

Voor sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) worden bij u € 100,00 in rekening gebracht.

Tarieven van behandelingen:
a. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Klik hier om deze tarieven te openen.
b. Het tarief voor een los ozp (niet-basispakketzorg) consult is voor 2024€ 132,24 per sessie van 45 minuten.

De gehanteerde betalingsvoorwaarden zijn gelijk aan die van de beroepsvereniging LVVP. Open deze betalingsvoorwaarden.