LEERTHERAPIE EN SUPERVISIE

Ik ben supervisor VGCT, supervisor NVGP en supervisor, leersupervisor en leertherapeut NVP.

In mijn praktijk bied ik supervisie groepspsychotherapie, individuele psychotherapie en diagnostiek in het kader van de gz-opleiding, psychotherapie- of klinisch psychologenopleiding die tevens kan meetellen voor de VGCT of NVGP. Leertherapie bied ik aan klinisch psychologen, psychotherapeuten of verpleegkundig specialisten in opleiding.

Het tarief dat in rekening wordt gebracht bedraagt 130 euro per 45 minuten (het tarief wordt afgeleid van het tarief voor onverzekerde zorg). Dit tarief wordt jaarlijks geindexeerd.

Neem gerust contact op over de mogelijkheden.