LEERTHERAPIE EN SUPERVISIE

Ik ben supervisor VGCT, supervisor io NVGP en leertherapeut NVP.

In mijn praktijk bied ik supervisie behandeling en diagnostiek in het kader van de gz-opleiding. Tevens bied ik behandelsupervisie over individuele en groepsbehandelingen in het kader van de psychotherapie- of klinisch psychologenopleiding die tevens kan meetellen voor de VGCT of NVGP. Leertherapie bied ik aan klinisch psychologen, psychotherapeuten of verpleegkundig specialisten in opleiding.

Het tarief dat in rekening wordt gebracht bedraagt 125 euro per 45 minuten (het tarief wordt afgeleid van het tarief voor onverzekerde zorg). Dit tarief wordt jaarlijks geindexeerd. Supervisie over groepen wordt momenteel geboden tegen gereduceerd tarief aangezien ik deze zelf in het kader van de opleiding nog onder supervisie verricht.

Neem gerust contact op over de mogelijkheden.