Voor wie?

Wie verdriet heeft en troost zoekt, kan meestal bij een goede vriend of vriendin terecht of bij de eigen partner. Mensen vinden vaak zelf een oplossing voor hun problemen, of voelen zich na een tijdje weer beter. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die in beeld komt als het niet mogelijk lijkt om psychische klachten of problemen alleen of met hulp van vrienden op te lossen.

Het kan zijn dat iemand op eigen initiatief in psychotherapie wil gaan of op advies van een hulpverlener. Voor hulp bij psychische problemen is een gesprek met de huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan helpen de problemen op een rijtje te zetten en kan informatie geven over mogelijke hulpverlening. Psychotherapie is niet de enige mogelijkheid, soms biedt bijvoorbeeld de hulp van een maatschappelijk werker of eerstelijns psycholoog een betere oplossing. In overleg met de huisarts of bedrijfsarts bepaalt de cliënt of hij of zij doorverwezen wil worden naar een psychotherapeut.

Iemand komt voor behandeling door een psychotherapeut in aanmerking als:

•     aannemelijk is dat het proces van gedragsverandering leidt tot het opheffen van, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten;
•     gebleken is of verwacht mag worden dat deze veranderingen niet op minder

ingrijpende of anderszins effectieve wijze te bewerkstelligen zijn; 
•     het behandelaanbod aansluit op de zorgvraag en zorgbehoefte van de cliënt;
•     de cliënt expliciet instemt met de verschillende aspecten van het behandelingsaanbod