Klachten

In het geval u ontevreden bent (over bv de werkwijze, de bejegening of de procedure) hoop ik dat u in eerste instantie uw ontevredenheid met mij bespreekt. Hopelijk is dat voldoende.

Wanneer we er samen niet goed uit komen, dan staat het u uiteraard vrij om een klacht in te dienen. Als lid van de LVVP ben ik aangesloten op de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Alle informatie over uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot een klacht kunt u vinden op:

https://www.lvvp.info