Voor individuele therapie geldt op dit moment een aanmeldstop; voor groepstherapie geldt op dit moment een wachttijd van naar schatting 16 weken (21 mei 2024)

Aanmelding

Meestal bestaat de intake uit minimaal 2 gesprekken om uw klachten in kaart te brengen, uw hulpvraag te inventariseren en de wederzijdse wensen en mogelijkheden te bespreken.

Daarna volgen de behandelsessies van drie kwartier. Het aantal sessies is sterk afhankelijk van de ernst van uw klachten, uw motivatie, uw bereidheid tot leren, uw nieuwsgierigheid en de te bereiken doelen. De afspraken worden qua data en frequentie in overleg afgesproken.

U kunt ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Via onderstaande links is het kwaliteitsstatuut en privacystatement van de praktijk in te zien: