Kosten en vergoeding psychotherapie

In de praktijk wordt specialistische ggz zorg aangeboden. Een verwijsbrief van uw huisarts, waarop staat om welk soort zorg het gaat, is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. De facturen worden in de meeste gevallen, afhankelijk van of er een contract met uw ziektekostenverzekeraar is, direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Let op: voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt wel het wettelijk verplichte eigen risico.

Op dit moment heeft de praktijk contracten met Achmea (FBTO, de Friesland, Zilveren Kruis Ziezo en ProLife en Interpolis), CZ (Ohra, Nationale Nederlanden, Cz direct, Just), Menzis (Anderzorg, Menzis Hema, Vinkvink), VGZ (IZZ, IZA, Unive Zekur, UMC zorgverzekering, VGZ bewust), ENO (Salland, Hollandzorg, Zorgdirect), ONVZ (ONVZ zorgverzekeraar, PNO-zorg, VvAA), Zorg en Zekerheid.

Voor sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) worden bij u € 100,00 in rekening gebracht.

Tarieven van behandelingen:
a. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Klik hier om deze tarieven te openen.
b. Het tarief voor een los ozp (niet-basispakketzorg) consult is voor 2021: € 120 per sessie van 45 minuten.

De gehanteerde betalingsvoorwaarden zijn gelijk aan die van de beroepsvereniging LVVP. Open deze betalingsvoorwaarden.